Jour: 042-100 100

Finansiering


slideshow

Ska du utöka din fordonspark och vill ha hjälp med finansieringen eller vill du fördela och paketera dina underhållskostnader? Vi kan erbjuda finansiering via avbetalning eller leasing. Vilken lösning passar bäst för dig och din verksamhet?

 

Scania avbetalning 

Den vanligaste finansieringsformen på den svenska marknaden. Du som kund äger fordonet och lånar pengar av Scania Finans. Lånet återbetalas enligt en amorteringsplan som anpassas till din verksamhet. 

 

Scania finansiell leasing 

Du hyr (leasar) fordonet av Scania Finans under en bestämd tid. Leasingavtalet läggs upp så att du köper ut fordonet till avtalets restvärde efter leasingperiodens slut. Scanias tillsyns- och reparationsavtal Grönt Kort kan ingå och administreras ihop med leasingavtalet. 

 

Operationell leasing

Du hyr (leasar) fordonet av Scania Finans under en bestämd tid och lämnar sedan tillbaka det. Scanias tillsyns- och reparationsavtal Grönt Kort ingår normalt och administreras ihop med leasingavtalet. Då vet du din månadskostnad. Räkna med enkel hantering, minimalt pappersarbete och tryggad driftsäkerhet. 

 

Kontakta oss för att få veta mer.Tillbaka

Intresserad? Kontakta oss!

Thomas Binbach

Thomas Binbach

Säljare

021-81 82 21  |  070-674 82 21
thomas.binbach@arver.se

Håkan Carlsson

Håkan Carlsson

Hyr- och begagnatansvarig

019-20 92 91  |  070-627 92 91
hakan.carlsson@arver.se