Jour: 042-100 100

Fleet Management


slideshow

Data att lita på

Scania Fleet Management är en onlinetjänst som ger dig värdefull insikt i körstilar, produktivitet och ekonomi. Du kan t ex spåra förarnas bromsbeteende och tack vare detta lära ut körvanor som både förbättrar säkerheten, minskar slitaget på förnybara delar och ökar produktiviteten. 

Välj mellan tre paket: Uppföljning, Kontroll och Dataåtkomst.
 

Uppföljning


Fullständig data för alla dina fordon
Med uppföljningspaketet får du regelbundna rapporter via e-post som ger dig en enkel och tydlig översikt över din fordonspark veckovis, månadsvis och årsvis. Tack vare lättförståeliga uppgifter för varje fordon kan du snabbt se var du behöver göra en insats för att förbättra förarnas och fordonens resultat. Jämför fordonen med varandra för att hitta eventuella avvikelser eller jämför fordonens utveckling över tid.

Det här paketet borde alla ha – och det bästa av allt är att det är gratis.


Kontroll


Kartläggning av plats i realtid
Om du har större behov av att sortera och analysera de rapporter du får är kontrollpaketet lämpligt för dig. Här får du tillgång till uppgifter om din fordonspark dygnet runt via Fleet Management-portalen eller Fleet Management-appen. Du kan t ex se var fordonen befinner sig, vilken förare som kör och hur lång körtid denne har kvar. Du kan jämföra förare som kör samma fordon och också få ut miljörapporter och avvikelserapporter.

Om det är viktigt för dig att veta när en bil närmar sig en viss adress/terminal för av- och/eller pålastning på grund av lastnings-/lossningstid, så är det här paketet perfekt för dig.


Dataåtkomst


Full integrering
Om du har blandade vagnparker som använder andra telematiksystem kan du integrera dem med Scaniadata tack vare Dataåtkomstpaketet. Du får tillgång till fullständiga fordonsparksdata i standardformat och får uppdateringar från dina fordon enligt fördefinierade intervall (10, 5 eller 1 minuter). 


Intresserad? Kontakta mig!

Per Lagerström

Per Lagerström

Avtalssäljare

021-81 82 23  |  070-340 82 23
per.lagerstrom@arver.se