Fleet Management

Data att lita på

Scania Fleet Management är en onlinetjänst som ger dig värdefull insikt i körstilar, produktivitet och ekonomi. Du kan t ex spåra förarnas bromsbeteende och tack vare detta lära ut körvanor som både förbättrar säkerheten, minskar slitaget på förnybara delar och ökar produktiviteten.

Välj mellan tre paket: Uppföljning, Kontroll och Dataåtkomst.

 

Uppföljning

Fullständig data för alla dina fordon

Med uppföljningspaketet får du regelbundna rapporter via e-post som ger dig en enkel och tydlig översikt över din fordonspark veckovis, månadsvis och årsvis. Tack vare lättförståeliga uppgifter för varje fordon kan du snabbt se var du behöver göra en insats för att förbättra förarnas och fordonens resultat. Jämför fordonen med varandra för att hitta eventuella avvikelser eller jämför fordonens utveckling över tid.

Det här paketet borde alla ha – och det bästa av allt är att det är gratis.


Kontroll

 

Kartläggning av plats i realtid

Om du har större behov av att sortera och analysera de rapporter du får är kontrollpaketet lämpligt för dig. Här får du tillgång till uppgifter om din fordonspark dygnet runt via Fleet Management-portalen eller Fleet Management-appen. Du kan t ex se var fordonen befinner sig, vilken förare som kör och hur lång körtid denne har kvar. Du kan jämföra förare som kör samma fordon och också få ut miljörapporter och avvikelserapporter.

Om det är viktigt för dig att veta när en bil närmar sig en viss adress/terminal för av- och/eller pålastning på grund av lastnings-/lossningstid, så är det här paketet perfekt för dig.

 


 

Dataåtkomst

data-access-icon

Full integrering

Om du har blandade vagnparker som använder andra telematiksystem kan du integrera dem med Scaniadata tack vare Dataåtkomstpaketet. Du får tillgång till fullständiga fordonsparksdata i standardformat och får uppdateringar från dina fordon enligt fördefinierade intervall (10, 5 eller 1 minuter).

 

Kontakta oss om du behöver hjälp

Avtalssäljare
Nyköping Eskilstuna Sala Västerås
Avtalssäljare
Örebro Katrineholm Karlskoga Köping
Säljare
Norrköping