Framtidens verkstäder

Framtidens verkstäder

Nyheter

Under det gångna året har vi flyttat in i två nybyggda anläggningar, i Norrköping och i Eskilstuna. Det är toppmoderna, miljösmarta anläggningar med verkstad, tvätt och besiktning under samma tak och något så unikt som interna reningsverk.

När hyresavtalen för de två anläggningarna gick ut, så valde ägarna att investera i mark och bygga helt nya anläggningar. Man ville skapa de bästa förutsättningarna för personalen att kunna tillgodose kundernas behov, samtidigt som man ville bygga så miljövänligt som möjligt, så stor vikt lades vid arbetsmiljö och hållbarhet.

 

Strategiska lägen

I november i fjol, ett drygt år efter första spadtaget, stod anläggningen i Norrköping redo för inflytt. 4600 m2 delas idag med Svensk Lastbilstvätt och Besikta Bilprovning på en 39 000 m2 stor tomt i Åby, norr om Norrköping. Det är ett strategiskt bra läge med närhet till E4 och i ett område som är ett växande logistikcentrum där bland annat Stadium, Rusta och Bauhaus har sina centrallager.

För några veckor sedan, i månadsskiftet augusti-september, var det dags att flytta in i Eskilstunas nya anläggning i Eskilstuna Logistikpark i Kjula, öster om staden. Eskilstuna Logistikpark ligger alldeles intill E20 och är en viktig knutpunkt för transporter till och från Stockholm och orter runtom i Mälardalen.

Eskilstunas anläggning är något mindre än Norrköpings med sina 3100 m2 på en 20 000 m2 tomt, men tvätthallarna och besiktningshallen är lika stora som i Norrköping och drivs även här av Svensk Lastbilstvätt respektive Besikta Bilprovning.

Med verkstad, tvätt och besiktning i samma fastighet kan vi leverera nyservade fordon som även är nytvättade och besiktade. Det är en viktig milstolpe i vår strävan att skapa en one-stop-shop för våra kunder, säger Jens Eriksson, vd på Arver.

Den automatiska tvätthallen i NorrköpingDen automatiska tvätthallen i Norrköping

Interna reningsverk

Det mest anmärkningsvärda med våra anläggningar är de interna reningsverken med indunstare där vi renar och återanvänder vattnet i fastigheterna med en buffringskapacitet på ca 95 m3. Nu slösar vi inte på kommunens dricksvatten till att tvätta lastbilar.

I Eskilstuna har vi tagit det ett steg längre och har grävt ner en vattentank dit allt regnvatten från taken styrs ner. Det vattnet kan vi sedan använda i verksamheten.

Vi uppfyller de krav myndigheter ställer på utsläpp, men med de interna reningsverken har vi gått mycket längre än kravställningen från Naturvårdsverket, berättar Tommy Daniels som är fastighetsansvarig.

Indunstarna hjälper oss att värma upp våra lokaler och producera varmvatten. I tvätthallarna används 25-30-gradigt vatten som kraftigt minskar kemförbrukningen och samtidigt ger bättre tvätt-och sköljresultat jämfört med kallt vatten.

Det går heller inte åt lika mycket vatten till en tvätt. Vattnet vi använder är nämligen destillerat och avkalkat, så det blir inga tråkiga avlagringar på fordonen.

IndunstareIndunstaren i Norrköping

 

Strävar efter att ta tillvara på all energi

Vi har installerat moderna värmesystem i anläggningarna för att det alltid ska vara varmt på ett så energieffektivt sätt som möjligt. I taket sitter strålningspaneler som med hjälp av strålningsvärme värmer ytan just där strålningen träffar. Och för att inte värmen ska släppas ut när en port är öppen, så indikerar en magnetkontakt på portarna och ventilationen varvar ner för att spara på energin.

All belysning är LED-belysning och närvarostyrning gör att allting dimras ner till 50% när det har gått en viss tid efter att någon har lämnat utrymmet. När vi larmar på och lämnar anläggningarna, så stängs automatiskt alla funktioner av som inte behöver vara igång när vi inte är på plats, allt för att vi inte ska slösa på energi i onödan.

Inom en snar framtid räknar vi dessutom med att få till solpaneler både i Norrköping och Eskilstuna, men även på ett par av våra andra anläggningar.

– I en bransch som anses vara en stor bov när det gäller klimatfrågan är jag stolt över att vi har investerat i de här miljösmarta anläggningarna, säger Ulrika Arver, ägare.

Eskilstuna