Serviceavtal

Med ett serviceavtal låter du oss ta hand om underhållet, så att du kan du koncentrera dig på din transportverksamhet.

ScaniaAvtal finns i flera olika nivåer, så att det passar din verksamhet oavsett om du har en enstaka Scania eller en hel flotta. Du väljer själv precis hur mycket som ska ingå i avtalet. Vill du att avtalet ska omfatta det periodiska underhållet eller även reparationer? Vill du att vi tvättar bilen efter tillsyn? Möjligheterna är obegränsade. Det allra bästa är att du får kontroll över dina exakta kostnader för en lång tid framöver och försäkrar dig om att du får professionell Scania-service i alla led.

Med ScaniaAvtal får du trygghet, bekymmersfritt ägande och den bästa totalekonomin.

 


 

Tillsynsavtal

Scanias Tillsynsavtal är ett bra sätt att försäkra sig om maximal tillgänglighet till minimala kostnader. Samtidigt kan du vara säker på att fordonen underhålls på bästa sätt.

Tillsynsavtal är ett skräddarsytt underhållsprogram som ger dig kontroll över kostnaderna. Detta avtal tecknas för ett eller flera år i taget. I avtalet ingår bland annat Scania Max24; vid stillestånd på grund av tekniskt fel ska fordonet vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.

När du skriver under ett avtal med oss får du en plan med rekommendationer om förebyggande underhåll för dina fordon. Planen bygger på fordonens specifikationer och planerade körförhållanden. Avtalet kan även innefatta påbyggnader och annan utrustning utöver chassiet.

Du betalar en månadsavgift eller ett engångsbelopp i förskott. På så sätt känner du till alla underhållskostnader under hela avtalsperioden. Det underlättar budgeteringen och gör att du kan känna dig säker när du prissätter dina kunders transportuppdrag.

Eftersom du alltid anlitar samma verkstad får vårt serviceteam ingående kunskap om dina fordon och servicehistorik och kan därmed snabbt ställa rätt diagnos om ett problem dyker upp. Fordon som omfattas av Scanias Tillsynsavtal får också högre andrahandsvärde.

Tillsynsavtalets omfattning
 • Planerade tillsyner
 • Kan kompletteras med påbyggnationer
 • Kan tecknas fr o m leveransdagen
 • Avtalslängd: 1 år
 • Möjlighet att förlänga
 • Scania Max24

 


 

Drivlineavtal

DrivlineAvtal kan tecknas när du köper en ny Scania. Det täcker skador på drivlinan under 3 eller 5 år och upp till 80 000 mil, beroende på drifttyp.

För att avtalet ska gälla måste du ha Tillsynsavtal under hela perioden. Du betalar en engångskostnad vid start som varierar beroende på drifttyp. Din egenavgift vid reparation är 15% av gällande basbelopp och vid jour och bärgning 7,5% av gällande basbelopp. Egenavgiften gäller skada för skada.

Drivlineavtalets omfattning
 • Planerade tillsyner
 • Reparationer enligt omfattning
 • Kan tecknas fr o m leveransdagen
 • Avtalslängd: 3–5 år
 • Möjlighet att förlänga: upp till 5 år
 • Scania Max24

 


 

Grönt Kort-avtal

Med Scanias Grönt Kort-avtal får du förenklad administration och bättre andrahandsvärde på ditt fordon. Avtalet är ett heltäckande tillsyns- och reparationsavtal för lastbilar och kan tecknas upp till 7 år och/eller 120 000 mil.

Eftersom du regelbundet betalar en avgift, beroende på avtalets omfattning, får du full kontroll över dina kostnader. Grönt Kort-avtalet gäller på alla Scaniaverkstäder i Sverige.

Kostnader för jour, utryckning eller bärgning med Scania Assistance ingår i avtalet, liksom Scania Max24; vid stillestånd på grund av tekniskt fel ska fordonet vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.

När avtalet upphör görs en slutavräkning. Du betalar inget extra för kostnader för reparationer som har överstigit avgifterna, men om det blir ett överskott får du tillbaka hälften av detta.

Grönt Kort-avtalets omfattning
 • Planerade tillsyner
 • Reparationer enligt omfattning
 • Kan kompletteras med påbyggnationer
 • Kan tecknas fr o m leveransdagen: upp till 18 månader
 • Avtalslängd: 3–7 år
 • Möjlighet att förlänga: upp till 7 år
 • Scania Max24

 


 

Classic-avtal

Scania Classicavtal kan tecknas på äldre fordon. Avtalet omfattar det mest grundläggande underhållet, bland annat smörjning av chassi, byte av olja och oljefilter m m.

Classic-avtalets omfattning
 • Planerade tillsyner
 • Avtalslängd: 1 år
 • Möjlighet att förlänga

Kontakta oss om du behöver hjälp

Avtalssäljare
Nyköping Eskilstuna Sala Västerås
Avtalssäljare
Örebro Katrineholm Karlskoga Köping
Säljare
Norrköping