Tydligt och enkelt med eget lönesystem

Nyheter

För ett år sedan implementerade vi ett nytt lönesystem vi själva hade jobbat fram. Syftet var att förtydliga löner och ersättning, stimulera kompetensutveckling och motivera de anställda. Detta ledde också till att vi utvecklade ett nytt HR-system som ett verktyg för kompetensutveckling. Med facit i hand kan vi säga att vi har lyckats över förväntan.

Arver har under åren förvärvat verksamheter, vilket har gjort att vi har fått med oss olika lönesystem, policies, tillägg, rutiner och till och med arbetstider för de nästan 170 anställda som vi är idag. Det innebar otydlighet för de anställda och motiverade inte till att utveckla sig. Ledningen såg en fördel i att städa bort alla gamla ärvda system och homogenisera verksamheten till ett bolag. Och det var då idén med det nya lönesystemet växte fram.

Vi började med att studera lönesystem hos andra Scaniaåterförsäljare för att se vad vi kunde dra nytta av. Sedan bildade vi en projektgrupp med deltagare från både arbetsgivarens sida och arbetstagarnas sida. En centralrepresentant från IF Metall bidrog också med nyttig erfarenhet och kunskap och såg till att systemet skulle bli korrekt och rättvist.

Projektgruppen landade i ett lönesystem där anställda utvärderas och poängsätts efter ett antal fasta kriterier. Tack vare detta blir lönesättningen mindre godtycklig och det är tydligt vad som förväntas av den anställda och hur hen kan nå upp till nästa lönenivå.

Jens Eriksson, vd, berättar:
– Målsättningen för projektet var tydligt kommunicerad från början; varken arbetstagare eller arbetsgivare skulle förlora på systemet, systemet skulle vara lika på alla nio orter samt stimulera till kompetensutveckling. Systemet skulle bygga laget före jaget. Bygga ihop verkstad med lagret, kollektivanställda med tjänstemän. Det skulle vara samma bonussystem för alla, ingen skulle särskiljas. Alla skulle ha samma mål.

För att jobba effektivt insåg vi att man behövde bra systemstöd istället för att sitta med Excel-filer med olika versioner. Vi kom fram till att det bästa vore att skräddarsy ett eget system för att jobba med lönerevisioner, men även med kompetensutveckling, ett system som stödjer verksamheten och vice versa.

Örebroföretaget Appivo fick uppgiften att bygga HR-systemet. Utöver enkel hantering av lönerevisioner var det viktigt för oss att få bra översikt över de anställdas kompetens för att kunna sätta in resurser där det behövs. Resultatet blev ett webbaserat system med en kompetensmatris som med tydliga diagram visar de anställdas kompetens fördelat på orterna. Vi kan enkelt söka fram anställda utifrån viss kompetens och kan se vilka anställda som behöver fortbildning. Det går även att lägga in varningar på certifikat som behöver förnyas.

– Ett år senare kan vi konstatera att vi ser ut att ha lyckats. Vi har tagit hand om några mindre barnsjukdomar på våra uppföljningsmöten i projektgruppen, men på det stora hela har det gått väldigt smidigt, avslutar Jens.